Ettevõtte Vianco AB juured ulatuvad tagasi aastasse 1929. Läbi ajaloo on olnud erinevaid ümberkorraldusi, omandamisi ja filiaalide avamisi. Eestisse jõuti aastal 2005 kui loodi Estonian-ACB-Vianco. Tänasel päeval toimetab ettevõte Baltic Vianco OÜ nime all. 2010 aastal loodi programm Baltic Grassland Beef. Aastaks 2016 osaleb projektis 189 Eesti farmi, kes on tunnistatud täielikult või tingimise projekti jaoks sobivaks. 2013 aastal liitub projektiga Arke Lihatööstus AS, kes tapab oma tapamajas esimesed rohumaaveised (165). Samal aastal asub Arke Lihatööstus AS turustama ja propageerima rohumaaveise liha HoReCa klientidele. 2014 aasta lõpus valmib otsus siseneda jaeturule ja selle tarbeks kujundatakse uus kaubamärk Eesti Rohumaaveis.

 

Baltic Vianco – BGB projekt – loe lisaks

 

Projekti põhimõtted

Baltic Grassland-Beef projekti eesmärgiks on looduslike ressursside säästlik ja keskkonda säilitav kasutamine ning majanduslik areng. Meie jaoks on väga oluline, et kvaliteetse toodangu saamiseks oleks ennekõike tagatud loomade heaolu.

 

Baltic Grassland-Beef projekti põhimõtted

  • Loomade söödaks kasutada peamiselt looduslikku koresööta (värske karjamaarohi, hein ja silo).
  • Vasikad, keda peetakse esimestel elukuudel koos emaga, toituvad esmalt oma ema piimast ning seetõttu märkimisväärselt lisasöötmist ei vaja.
  • Keelatud on kasutada GMOd, kasvustimulaatoreid, loomse proteiini või rasva, sojat jne.

 

Lubadused

  • Projektis realiseeritavaid loomi on peetud loomasõbralikes ning võimalikult looduslähedastes tingimustes.
  • Realiseeritavateks loomadeks on mullikad ja härjad, kes on kasvanud rohumaal ja kellelt saadav liha on kõrge kvaliteediga, marmorja tekstuuriga ning maitsev.
  • Loomade transpordil jälgitakse loomade heaolu ja transpordi nõudeid ning loomad tapetakse Baltikumi moodsaimates tapamajades.

 

Projekti eeskirjad – vaata lisa