erv_logo

Arke Lihatööstuse kaitstud kaubamärk Eesti Rohumaaveis esitab lihaveistele ranged tingimused, et tagada kvaliteetsed veiselihast tooted.

 

Eesti Rohumaaveise loomi peetakse vabapidamisel. Karjatamisperioodil 15. maist kuni 15. oktoobrini peetakse loomi karjamaal. Karjamaal pidamisel on karjatatava ala suurus vähemalt 0,01 hektarit vasikate puhul ja lehmade puhul 0,02 hektarit looma kohta. Eesti Rohumaaveised põlvnevad puhtatõulistest pullidest, kes kuuluvad lihaveiste tõuraamatusse. Tõud: aberdiin-angus, aubrak, Swiss Brown, šarolee, hereford, limusiin, salers, simmental, tirooli hall ning nende ristandid. Eesti Rohumaaveised on maksimaalselt 24 kuu vanused. Veise rümba kaal peab jääma vahemikku 260-300kg, eesmärgipärane kaal on 280kg. Looma lihakusklass jääb SEUROPi järgi vahemikku O-S. Rasvasusklass on SEUROPi järgi vahemikus 2-4.