KARNI LIHATOOTED LÕUNA-EESTIST – ÜLE 30 AASTA KVALITEETI JA USALDUST!

KARNI kaubamärgi omanik Arke Lihatööstus AS on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis on asutatud 1993. aastal. 

Meie eesmärk on valmistada ja pakkuda tarbijale kõrge kvaliteediga maitsvaid lihatooteid ning toota neid nii keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult kui võimalik.

Kvaliteedi tagame täistsükliga tootmisega: see tähendab, et teeme kõik lihatoote valmimiseks vajaliku ära ise, alates loomade esmatöötlemisest kuni valmistoodete pakendamiseni välja. Kasutame Eesti farmides kasvatatud toorainet. Tänu lühikesele transporditeekonnale on tooraine ja tooted alati värsked ning tagatud on ka võimalikult väike süsiniku jalajälg. 

Oleme keskkonnasõbralik ettevõte: see peegeldub jätkusuutlikus mõtteviisis ja suuremahulistes investeeringutes keskkonnasäästlikumatesse tehnoloogiatesse, näiteks päikeseelektrijaama ehitus, jahutuse moderniseerimine, pakendamine, uued tootmisliinid ja -seadmed, termotöötlusahjud ja automatiseeritud pesuseadmed. Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt aitab meil täita keskkonnaeesmärke, samuti on investeeringud tõstnud tootmise efektiivsust ning vähendanud kulutusi materjalidele ja tööjõule. 

Peame oluliseks kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist. Üks paremaid võimalusi selleks on kasutada päikeseenergiat. Seepärast oleme rajanud päikesepargi, mis võimaldab elektrit toota säästlikumalt ja jätkusuutlikumalt, sest päikeseenergia on täielikult saasteainejääkideta.  

Kuigi pakendeid ei saa täielikult vältida, saab neid paljude toodete puhul vähendada. Oleme investeerinud sellistesse pakendamisliinidesse, mis aitavad meil vähendada plastkarpide kasutamist ja pakendada rohkem tooteid kilesse. Kilepakend aitab vähendada kodus tekkivat pakendiprügi ning muudab ka logistika tõhusamaks, sest korraga saab transportida rohkem tooteid. Nii jõuavad tooted tarbijateni jätkusuutlikumalt ja väheneb süsihappegaasi emissioon.

Jäätmeid käitleme keskkonnale ja inimestele ohutul viisil. Otsime järjepidevalt võimalusi jäätmete taaskasutamiseks, tehes tihedat koostööd jäätmekäitlejatega nagu ETO ja Epler & Lorenz.

Külmasüsteemides läheme täielikult üle keskkonnasõbralikumale tehnoloogiale: CO2 baasil transkriitilised külmaseadmed on innovaatilised ja energiasäästlikud. Sellega vähendame keskkonnamõjusid ja oleme jätkusuutlikumad. 

Kõige sellega panustame järjepidevalt rohelisemasse keskkonda – mitte ainult praeguste, vaid ka tulevaste põlvede heaks!

Arke Lihatööstus AS-i missioon on tagada tarbija rahulolu, pakkudes kvaliteetseid ja kodumaisest toorainest valmistatud lihatooteid.

Arke Lihatööstus AS-i visioon on saada eelistatuimaks lihatootjaks Eestis.

Oma eesmärkide saavutamiseks, juhtimissüsteemi arendamiseks ja keskkonnasaaste vähendamiseks järgime oma töös järgmiseid põhimõtteid. 

  • Oleme kliendikesksed, peame kinni lubadustest ja tarneaegadest. 
  • Täidame ettevõtte tegevust reguleerivaid kehtivaid õigusakte ning järgime häid tavasid. 
  • Tegeleme pideva tootearendusega, et pakkuda tarbijale uudseid, ohutuid tooteid ja hoida kõrget kvaliteeti. 
  • Investeerime aina enam keskkonnasäästlikumasse tehnoloogiasse, mis tõstaks tootmise efektiivsust ja vähendaks ressursside kasutamist, aidates kaasa jätkusuutlikumale tootmisele.
  • Oleme suhtlemisel avatud ja positiivse ellusuhtumisega.
  • Parendame järjepidevalt oma juhtimissüsteemi ja täiendame pädevust.

Arke Lihatööstus AS-i tootmise juhtimissüsteemi on Bureau Veritas Eesti OÜ audiitorid tunnistanud vastavaks kvaliteedijuhtimissüsteemi standardite ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardite ISO 14001 nõuetele.

Arke Lihatööstus AS on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja (EKTK), Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA), Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) liige ja Eesti Väiketapamajade Liidu asutajaliige.

KESKKONNASÄÄSTU PÕHIMÕTTED TOODETE JA TEENUSTE HANKIMISEL

  • Eelistame keskkonnamõjusid vähendavaid tehnoloogiaid ja materjale.
  • Teeme koostööd ettevõtetega, kelle väärtused ja põhimõtted sobivad kokku Arke Lihatööstus AS-i eesmärkidega.
  • Veo- ja logistikateenustel pooldame keskkonnamõjusid vähendavat mõtteviisi.

„Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ raames seadmete soetamine 2021 aastal. Eesmärgiks on kasvatada tootmisvõimsust ja müügimahtu. Oodatavateks tulemusteks on uued tooted, töökohad ja innovatsioon. Investeeritakse päikeseelektrijaama ehitusse, jahutuse moderniseerimisse, termotöötlemisse, pakendusse, tootmisliinidesse ja kateldesse.

„Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ raames seadmete soetamine 2022 aastal. Eesmärgiks on kasvatada tootmisvõimsust ja müügimahtu. Oodatavateks tulemusteks on uued tooted, töökohad ja innovatsioon. Investeeritakse päikeseelektrijaama ehitusse, jahutuse moderniseerimisse, uutesse tootmisliinidesse ja seadmetesse.