Eesti Rohumaaveis

Kaubamärk Eesti Rohumaaveis esitab lihaveistele ranged tingimused, et tagada kvaliteetsed veiselihast tooted.

Eesti Rohumaaveise loomi peetakse vabapidamisel. Karjatamisperioodil 15. maist kuni 15. oktoobrini peetakse loomi karjamaal. Eesti Rohumaaveised põlvnevad puhtatõulistest pullidest, kes kuuluvad lihaveiste tõuraamatusse. Eesti Rohumaaveised on maksimaalselt 24 kuu vanused.